تفاوت آب معدنی با آب آشامیدنی بسته بندی شده چیست؟

 

بیشتر افرادی که آب معدنی مصرف می‌کنند از تفاوت بزرگ آن با آب آشامیدنی بسته بندی شده آگاه نیستند. چه گوارا به شفاف سازی این موضوع پرداخته است.

آیا از تفاوت بزرگ بین آب‌های معدنی و سایر آب‌های بسته بندی شده خبر دارید؟

آبهای معدنی و آشامیدنی در صنایع غذایی ایران دو استاندارد متفاوت به شمار می‌روند.

اگر به بطری آب دقت کنید درج عنوان آب معدنی یعنی کارخانه تولید کننده مجاز نیست املاح آب رو تغییر بده یا آب رو از فیلترهای خیلی پیچیده و خاص عبور بده.

به خاطر همین خیلی از سرچشمه هایی که در اطراف مناطق متراکم صنعتی هستند یا درصد بالایی از املاح معدنی (مثل گوگرد) دارند از امکان تولید آب معدنی برخوردار نمی‌شند و باید از استاندارد آب آشامیدنی پیروی کنند.

دانلود مستندات استاندارد ملی ایران

دانلود فایل استاندارد آب آشامیدنی بسته بندی شده

دانلود فایل استاندارد بهره برداری از آبهای معدنی طبیعی آشامیدنی

 

2020-02-12T16:07:30+03:30