خرید عمده آب معدنی

مدت زمان هماهنگی ،صدور فاکتور و ارسال سفارش ۳ روز کاری

خرید عمده آب معدنی2020-06-13T14:50:03+04:30
nestle-purelife-logo

آب معدنی نستله

باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۱/۵۰۰ تومان
۱۰/۵۰۰ تومان
۲۰۰تا ۵۰۰باکس
۱۱/۰۰۰ تومان
۱۰/۵۰۰ تومان
بیش از ۵۰۰باکس
آب آشامیدنی نستله عمده
خرید عمده
aquafina-logo

آب معدنی آکوآفینا

باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۹/۵۰۰ تومان
۹/۰۰۰ تومان
۲۰۰تا ۵۰۰ باکس
۹/۴۰۰ تومان
۹/۰۰۰ تومان
بیش از ۵۰۰ باکس
آب آشامیدنی آکوافینا عمده
خرید عمده
souver-logo

آب معدنی سوور

باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۹/۰۰۰ تومان
۸/۸۰۰ تومان
۲۰۰ تا ۵۰۰ باکس
۸/۸۰۰ تومان
۸/۷۰۰ تومان
بیش از ۵۰۰ باکس
آب آشامیدنی سوور عمده
خرید عمده
لوگو آب آشامیدنی سورپرایز

آب معدنی سورپرایز

باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۸/۹۰۰ تومان
۸/۸۰۰ تومان
۲۰۰ تا ۵۰۰ باکس
۸/۹۰۰ تومان
۸/۷۰۰ تومان
بیش از ۵۰۰ باکس
آب آشامیدنی سوور عمده
خرید عمده

درخواست خرید عمده آب معدنی