خرید عمده آب معدنی

مدت زمان هماهنگی ،صدور فاکتور و ارسال سفارش ۳ روز کاری

خرید عمده آب معدنی2020-03-18T15:59:45+03:30
nestle-purelife-logo

آب معدنی نستله

باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۱/۵۰۰ تومان
۱۰/۵۰۰ تومان
۲۰۰تا ۵۰۰باکس
۱۰/۵۰۰ تومان
۹/۵۰۰ تومان
بیش از ۵۰۰باکس
آب آشامیدنی نستله عمده
خرید عمده
aquafina-logo

آب معدنی آکوآفینا

باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۸/۵۰۰ تومان
۸/۰۰۰ تومان
۲۰۰تا ۵۰۰ باکس
۸/۲۰۰ تومان
۷/۸۰۰ تومان
بیش از ۵۰۰ باکس
آب آشامیدنی آکوافینا عمده
خرید عمده
souver-logo

آب معدنی سوور

باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۸/۰۰۰ تومان
۸/۰۰۰ تومان
۲۰۰ تا ۵۰۰ باکس
۷/۵۰۰ تومان
۷/۵۰۰ تومان
بیش از ۵۰۰ باکس
آب آشامیدنی سوور عمده
خرید عمده
لوگو آب آشامیدنی سورپرایز

آب معدنی سورپرایز

باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۷/۵۰۰ تومان
۷/۳۰۰ تومان
۲۰۰ تا ۵۰۰ باکس
۷/۲۰۰ تومان
۷/۰۰۰ تومان
بیش از ۵۰۰ باکس
آب آشامیدنی سوور عمده
خرید عمده

درخواست خرید عمده آب معدنی