خرید عمده

مدت زمان هماهنگی ،صدور فاکتور و ارسال سفارش ۳ روز کاری

خرید عمده2019-12-22T17:28:08+03:30
nestle-purelife-logo
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۱/۵۰۰ تومان
۱۰/۵۰۰ تومان
۲۰۰تا ۵۰۰باکس
۱۰/۵۰۰ تومان
۹/۵۰۰ تومان
بیش از ۵۰۰باکس
آب آشامیدنی نستله عمده
خرید
aquafina-logo
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۸/۵۰۰ تومان
۸/۰۰۰ تومان
۲۰۰تا ۵۰۰ باکس
۸/۲۰۰ تومان
۷/۸۰۰ تومان
بیش از ۵۰۰ باکس
آب آشامیدنی آکوافینا عمده
خرید
souver-logo
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۸/۰۰۰ تومان
۸/۰۰۰ تومان
۲۰۰ تا ۵۰۰ باکس
۷/۵۰۰ تومان
۷/۵۰۰ تومان
بیش از ۵۰۰ باکس
آب آشامیدنی سوور عمده
خرید
لوگو آب آشامیدنی سورپرایز
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۷/۵۰۰ تومان
۷/۳۰۰ تومان
۲۰۰ تا ۵۰۰ باکس
۷/۲۰۰ تومان
۷/۰۰۰ تومان
بیش از ۵۰۰ باکس
آب آشامیدنی سوور عمده
خرید
تماس خرید

جهت سوال و پیگیری سفارش با شماره    02128422353 داخلی 1 تماس بگیرید.