جدول قیمت آب معدنی

قیمت آب معدنی کوچک عمده | قیمت آب معدنی بزرگ عمده | پخش انواع آب معدنی

جدول قیمت آب معدنی2020-03-13T22:20:03+03:30
vata-logo

آب معدنی واتا

باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۶/۰۰۰ تومان
۱۳/۵۰۰ تومان
۱ تا ۱۰ باکس
۱۵/۵۰۰ تومان
۱۳/۰۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱۵/۰۰۰ تومان
۱۲/۵۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۴/۵۰۰ تومان
۱۲/۰۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید اینترنتی
nestle-purelife-logo

آب معدنی نستله

باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۶/۰۰۰ تومان
۱۳/۵۰۰ تومان
۱ تا ۱۰ باکس
۱۵/۵۰۰ تومان
۱۳/۰۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱۵/۰۰۰ تومان
۱۲/۵۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۴/۵۰۰ تومان
۱۲/۰۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید اینترنتی
aquafina-logo

آب معدنی آکوآفینا

باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۵/۰۰۰ تومان
۱۲/۵۰۰ تومان
۱ تا ۱۰ باکس
۱۴/۵۰۰ تومان
۱۲/۰۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱۴/۰۰۰ تومان
۱۱/۵۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۳/۵۰۰ تومان
۱۱/۰۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید اینترنتی
damavand-waters-logo

آب معدنی دماوند

باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۳/۰۰۰ تومان
۱۱/۰۰۰ تومان
۱ تا ۱۰ باکس
۱۲/۵۰۰ تومان
۱۰/۵۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱۲/۰۰۰ تومان
۱۰/۰۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۱/۵۰۰ تومان
۹/۵۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید اینترنتی
oxab-logo

آب معدنی اکساب

باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۲۴/۰۰۰ تومان
۱۹/۸۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۲۲/۰۰۰ تومان
۱۷/۸۰۰ تومان
۱ تا ۱۰ باکس
۲۱/۵۰۰ تومان
۱۷/۳۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۲۱/۰۰۰ تومان
۱۶/۸۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۲۰/۷۰۰ تومان
۱۶/۵۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید اینترنتی
souver-logo

آب معدنی سوور

باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۱/۵۰۰ تومان
۱۰/۵۰۰ تومان
۱ تا ۱۰ باکس
۱۱/۰۰۰ تومان
۱۰/۰۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱۰/۵۰۰ تومان
۹/۵۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۰/۰۰۰ تومان
۹/۰۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید اینترنتی
پنج درصد تخفیف نامحدود

برای دریافت کد تخفیف شماره موبایل خود را وارد کنید:

خرید آب معدنی به صورت عمده

برای دیدن قیمت‌های فروش عمده کلیک کنید

خرید عمده آب معدنی ارزان