آب غنی شده با اکسیژن اکساب ۰/۵ لیتری2019-10-24T15:36:51+03:30

توضیحات

oxab-shell-0.5lt

آب معدنی و آشامیدنی

آب آشامیدنی اکساب

باکس ۱۲ تایی ۰/۵ لیتری

آب آشامیدنی غنی شده با اکسیژن

قیمت: ۲۴،۰۰۰ تومان

۳۱ باکس به بالا
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱ تا ۱۰ باکس
۲۰/۷۰۰ تومان
۲۱/۰۰۰ تومان
۲۱/۵۰۰ تومان
۲۲/۰۰۰ تومان
خرید | ساخت اشتراک

ارسال رایگان برای اشتراک‌های ماهیانه و هردوماه

oxab-logo

اکساب حداقل ۱۰ برابر بیشتر از آب جاری در منابع طبیعی یعنی چشمه سارها و آبشارها، اکسیژن دارد. این اکسیژن خوراکی به صورت مخلوط یونی فیزیکی در آب قرار دارد و پس از آشامیدن به سرعت جذب سلولهای نیازمند به اکسیژن در بدن شده و سلامتی را تقویت می کند.

  ترکیب املاح آب اکساب (میلی‌گرم/لیتر)

کلسیم 20
منیزیم 8
سدیم 1
فلوراید 0.1
نیترات 0.4
اکسیژن 60~50
pH 7.3
TDS 148