آب غنی شده با اکسیژن اکساب ۱/۵ لیتری2020-03-11T18:26:05+03:30

  توضیحات

  آب اکسیژن دار اکساب بزرگ

  آب معدنی و آشامیدنی

  آب آشامیدنی اکساب بزرگ

  باکس ۶ تایی ۱/۵ لیتری

  آب آشامیدنی غنی شده با اکسیژن

  قیمت: ۱۹،۸۰۰ تومان

  ۳۱ باکس به بالا
  ۲۱ تا ۳۰ باکس
  ۱۱ تا ۲۰ باکس
  ۱ تا ۱۰ باکس
  ۱۶/۳۰۰ تومان
  ۱۶/۵۰۰ تومان
  ۱۷/۳۰۰ تومان
  ۱۷/۸۰۰ تومان
  خرید اینترنتی
  oxab-logo

  اکساب حداقل ۱۰ برابر بیشتر از آب جاری در منابع طبیعی یعنی چشمه سارها و آبشارها، اکسیژن دارد. این اکسیژن خوراکی به صورت مخلوط یونی فیزیکی در آب قرار دارد و پس از آشامیدن به سرعت جذب سلولهای نیازمند به اکسیژن در بدن شده و سلامتی را تقویت می کند.

    ترکیب املاح آب اکساب (میلی‌گرم/لیتر)

  کلسیم20
  منیزیم8
  سدیم1
  فلوراید0.1
  نیترات0.4
  اکسیژن60~50
  pH7.3
  TDS148