مِدا | Meda

2019-10-10T11:40:28+03:30

مِدا نام نژاد خاص زنبور ایرانی است شرکت تعاونی تولیدی پرورش زنبور عسل نحل میهن (مِدا) بیش از سه دهه است که در عرصه پرورش زنبور عسل، پرورش زنبور ملکه و تولید عسل مرغوب فعالیت می‌کند. نحل میهن (مِدا) دارای ۳۵۰۰ کلنی زنبور عسل در سراسر کشور است و [...]

Go to Top